Állások, ösztöndíjak

Pázmány Kártya igénylés

Pázmány Kártya igényléséhez kattintson a képre!

Pázmány kártya

Egyetemünk által bevezetett Pázmány Kártyaprogram keretében minden je­len­legi és egykori hallgatónk, valamint ok­ta­tó, nem ok­ta­tó mun­ka­tár­sunk jo­go­sult kártyaigénylésre, mely té­rí­tés­men­te­sen igényel­hető.

A Pázmány Kártyatulajdonosok szá­má­ra le­he­tő­ség nyílik a Pázmány Kártya­partnerek által kínált kedvezmények igénybevételére.

Bővebb információ: Pázmány Kártya

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális alap társfinanszírozásával valósul meg.

aktuális pályázati lehetőségek

Admin | 2014. január 8. | állások, ösztöndíjak

ÖREGDIÁKOK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK:

1. Az EMET nyílt pályázatot hirdet a Nemzeti Tehetség Program
célkitűzéseit népszerűsítő rendezvények szervezésének,
és tanulmányok, tanulmánykötetek megjelenésének támogatására.

http://www.emet.gov.hu/_userfiles/felhivasok/NTP/2013_12_23/itr_13/felhivas.pdf


Támogatható tevékenységek:

A Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit támogató népszerűsítő
ismeretterjesztő rendezvények tervezése, szervezése, megvalósítása.
A Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit támogató népszerűsítő ismeretterjesztő
tanulmányok, tanulmánykötetek megjelentetése
 
Az ismeretterjesztésben résztvevő szereplők kiválasztása.
A szereplők felkérése, tevékenységük összehangolása.
 

Benyújtási határidő: 2014. január 23.
Támogatás mértéke: maximum 5.000.000.- Ft
támogatási intenzitás: 100 %

 

 

2. Az Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány pályázata

Az Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány (továbbiakban: AKCIÓ) olyan alapítvány, amely az ausztriai és magyarországi oktatási, kutatási és felsőoktatási területen folytatott együttműködést támogatja.
Ausztria és Magyarország fele-fele részben biztosítja az e célra rendelkezésre bocsátott összeget.

A beadott pályázatokat az 5 osztrák és 5 magyar tagból álló kuratórium bírálja el. Az osztrák tagokat az Osztrák Oktatási, Tudományos és Kutatási Minisztérium, a magyar tagokat a NEFMI nevezi ki.

Az AKCIÓ elsősorban kétoldalú képzési és kutatási együttműködés létrejöttét szorgalmazza számos területen. Elsősorban olyan tevékenységeket finanszíroz, amelyek a fenti együttműködések létrejöttét szolgálják és egyéb anyagi forrásból támogatva kilátás van arra, hogy a program sikeresen folytatódik. Szlovák és cseh partnerek is bevonhatók az együttműködésbe.

A támogatás súlypontját olyan tevékenységek képezik, amelyek témája mindkét ország és azok történelmi gyökerei aktuális fejlődési vagy/és jövőbeni fejlődési folyamatait érinti és kétoldalú érdeklődésre tartanak számot.

Az alapítvány célkitűzései középpontjában a tudományos szakember utánpótlás áll.

A támogatott tevékenységi kör
- közös kutatási, képzési és oktatási folyamatok lebonyolítása csereprogram keretében, közös képzés, osztrákoknak mesterképzés lehetősége Magyarországon
- tudományos anyagok elkészítése céljából történő tartózkodások
- hallgatói szakmai csoportok, doktori iskolák hallgatóinak rövid ausztriai tartózkodása a professzor szakmai vezetésével,
- felsőoktatásban oktatók, PhD-hallgatók rövid (max. 3 nap) ausztriai és magyarországi tartózkodása a másik országban történő kapcsolatfelvétel céljából
- magyar és német nyelvű nyári nyelvtanfolyamok (beadási határidő október 30.),
- publikációk illetve azok nemzetközi szaklapokban történő megjelentetésének anyagi támogatása, melyek az AKCIÓ támogatásával létrejött tevékenységéről, eredményről tájékoztatnak kizárólag a bölcsészettudomány területén lehetséges, ebből eredő anyagi haszonnal nem lehet számolni.
- szemeszter ösztöndíjak doktori hallgatóknak, kutatói és nyelvi ösztöndíjak Ausztriában és Magyarországon

MÉG HALLGATÓ ALUMNUSAINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK:

Az EMET nyílt pályázatot hirdet az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatására.
http://www.emet.gov.hu/_userfiles/felhivasok/NTP/2013_12_23/tdk_13/felhivas.pdf

Benyújtási határidő: 2014. január 23.
Támogatás mértéke: maximum 1.500.000.- Ft/ pályázó
támogatási intenzitás: 100 %

Beadási határidők:
2014. március 15. és 2014. október 30.

2. Visegrádi Alap által kiírt
Small Grant  http://visegradfund.org/grants/small_grants/
és  Standard Grant http://visegradfund.org/grants/standard_grants/  pályázati felhívás

Small grant online benyújtási határideje:
2014. március 1.

Standard Grant online benyújtási határideje:
2014. március 15.

Ezért kérjük, hogy a pályázati szándékot
legkésőbb 2014. jan. 31-ig jelezni szíveskedjenek.