Állások, ösztöndíjak

Pázmány Kártya igénylés

Pázmány Kártya igényléséhez kattintson a képre!

Pázmány kártya

Egyetemünk által bevezetett Pázmány Kártyaprogram keretében minden je­len­legi és egykori hallgatónk, valamint ok­ta­tó, nem ok­ta­tó mun­ka­tár­sunk jo­go­sult kártyaigénylésre, mely té­rí­tés­men­te­sen igényel­hető.

A Pázmány Kártyatulajdonosok szá­má­ra le­he­tő­ség nyílik a Pázmány Kártya­partnerek által kínált kedvezmények igénybevételére.

Bővebb információ: Pázmány Kártya

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális alap társfinanszírozásával valósul meg.

Oktatásszervező

Admin | 2016. szeptember 27. | állások, ösztöndíjak

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara pályázatot hirdet a Doktori és Habilitációs Iroda oktatásszervezői munkakörének betöltésére

 A beosztáshoz tartozó lényeges feladatok:

 -            A felvételi eljárás szervezése, adminisztrációja.

-            A beiratkozás megszervezése, lebonyolítása (hallgatók értesítése, beiratkoztatása), a beiratkozás adminisztrálása.

-            A doktori iskolák vezetőinek irányításával órarendek összeállítása, oktatók felkérése, hallgatók értesítése, teremfoglalás, szükséges oktatástechnikai eszközök biztosítása.

-            A doktori képzésben részt vevő hallgatók tanulmányi ügyeinek intézése (hallgatók értesítése, elektronikus indexek, személyi adatlapok vezetése, folyamatos frissítése, törzskönyvi lapok vezetése).

-            A tanulmányi ügyek kezelése a NEPTUN rendszerben (beiratkoztatás, tantárgyak, kurzusok meghirdetése, vizsganapok meghirdetése, hallgatók adatainak felvitele és folyamatos frissítése).

-            A hallgatók pénzügyeinek intézése, a hallgatói pénzügyek koordinátorával együttműködve.

-            A doktorjelöltek ügyeinek adminisztrációja. A doktorjelöltek nyilvános vitáinak előkészítése, az előzetes munkahelyi vitával, valamint a szigorlattal/komplex vizsgával kapcsolatos szervezési és adminisztratív feladatok ellátása. A munkahelyi vitákon való részvétel és a jegyzőkönyvek elkészítése. A nyilvános vitáról a szakmai és kari fórumok értesítése, a jegyzőkönyv vezetése. A megvédett disszertációk kezelése az MTMT felületén.

-            Statisztikák készítése.

-            A doktori iskolák honlapjának folyamatos figyelemmel kísérése, frissítése. Részvétel a Doktori és Habilitációs Iroda honlapjának tartalmi fejlesztésében.

 Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős munkaviszony

 Munkavégzés helye: 1088. Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1.

 Bérezés: megegyezés szerint

 A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkésőbb 2016. november 7-től tölthető be.

 Pályázati feltételek:

-          felsőfokú végzettség

-          B2 komplex típusú nyelvvizsga angol nyelvből

 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-          elsősorban felsőfokú képzésben szerzett oktatásszervezői gyakorlat

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-          a pályázó személyi adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz,

-          az önéletrajzban szereplő információk igazolására szolgáló dokumentumok (bizonyítványok, oklevelek, stb.) másolatai

 A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 10. hétfő

  A pályázat benyújtásának módja:

E-mailben, a következő címre: kiss.kornelia@btk.ppke.hu

A tárgyban kérjük feltüntetni, hogy „oktatásszervezői pályázat”!

 A pályázat elbírálásának módja:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók közül az előértékelés alapján választottak személyes meghallgatására kerül sor. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő nyolc napon belül értesítést kapnak.

 A pályázat elbírálásának várható időpontja: 2016. november eleje

 A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük. Benyújtott pályázati dokumentumokat nem szolgáltatunk vissza!