Állások, ösztöndíjak

Pázmány Kártya igénylés

Pázmány Kártya igényléséhez kattintson a képre!

Pázmány kártya

Egyetemünk által bevezetett Pázmány Kártyaprogram keretében minden je­len­legi és egykori hallgatónk, valamint ok­ta­tó, nem ok­ta­tó mun­ka­tár­sunk jo­go­sult kártyaigénylésre, mely té­rí­tés­men­te­sen igényel­hető.

A Pázmány Kártyatulajdonosok szá­má­ra le­he­tő­ség nyílik a Pázmány Kártya­partnerek által kínált kedvezmények igénybevételére.

Bővebb információ: Pázmány Kártya

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális alap társfinanszírozásával valósul meg.

ECR Consolidator Grant

Gulyás Eszter Zsuzsa | 2014. február 4. | állások, ösztöndíjak

ERC CONSOLIDATOR GRANT


Felhívás azonosító: ERC-2014-CoG
Felhívás megjelenése: 2013. december 11.


Pályázatbeadás határideje:
2014. május 20.
17.00 brüsszeli helyi idő szerint.

BELSŐ HATÁRIDŐ: a pályázási szándékot kérjük 2014. április 22-ig jelezni a pályázati csoportnál!


A támogatás az úttörő kutatásokra irányul - vagyis olyan kérdéseket feszegető kutatásokra, amelyek tudományos ismereteink határán mozognak, vagy meghaladják azokat - előre lefektetett prioritások nélkül. Preferáltak azon kutatási tervezetek, amelyek átlépik a különböző kutatási területek közötti határokat, új kutatási területet céloznak meg, nem konvencionális, innovatív megközelítést alkalmaznak és hatásuk a tudományra, tudományos műveltségre, vagy a műszaki ismeretekre jelentős.
Kiváló kutatók egyéni karrierjének az előmozdítására törekszik, azáltal, hogy abban a kritikus szakaszban nyújt megfelelő támogatást, amikor a kutatók a saját, független kutatói csapatuk vagy programjuk megszilárdításán munkálkodnak.
Elvárás, hogy a kutatási projekt tagország, vagy társult ország területén kerüljön kivitelezésre, azonban ez nem zárja ki az Unión kívüli terepmunkát, vagy egyéb kutatási tevékenységek folytatását, amennyiben az feltétlenül szükséges.

KUTATÁSI TERÜLET: Bármely kutatási területre vonatkozó pályázat benyújtható.

A TÁMOGATÁSOK ÖSSZEGHATÁRA 2 000 000 EURÓ 5 ÉVES PROJEKT PERIÓDUSRA.
(Rövidebb periódus esetén arányosan kevesebb).

UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS: az Unió pénzügyi hozzájárulása az elfogadott és jogosan felmerült direkt költségek esetében visszatérítés formájában valósul meg, 100 százalékos arányban. Az indirekt költségek átalány formájában kerülnek finanszírozásra, a jogosan felmerült direkt költségek összértékének 20 százalékáig terjedő mértékben.  
RÉSZTEVŐK: a Kutatásvezető, aki az általa irányított egyéni kutatócsoport segítségével kivitelezi a projektet.
A gazdaszervezet (uniós, vagy társult tagországi székhellyel), amely a Kutatásvezetőt foglakoztatja és biztosítja számára a kutatáshoz szükséges feltételeket, valamint a projekt szabad menedzselését. Támogatásban a gazdaszervezet részesül.

JOGOSULTSÁGI KRITÉRIUMOK: kitétel, hogy a Kutatásvezető a jelen pályázati kiírás napját megelőzően legalább 7, de nem több mint 12 éve szerezte meg első PhD-ját .
(A 7 évbe nem számít: gyermekvállalás esetén, gyermekenként 18 hónap, a katonai szolgálat, valamint a 90 napot meghaladó betegség időtartama.)
ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK: a KIVÁLÓSÁG az egyetlen értékelési szempont. Ennek a szempontnak kell megfelelnie mind a Kutatásvezetőnek, mind kutatási projektjének.

A SIKERES PÁLYÁZÓ: általánosan elvárható, hogy a Kutatásvezetőnek legyen több olyan megjelent jelentős publikációja, amelyet a PhD témavezető részvétele nélkül készített el. Saját kutatási területén – karrierszakaszának megfelelő – ígéretes eredményeket tudjon felmutatni, úgy, mint neves, nemzetközi, multidiszciplináris tudományos folyóiratokban, vagy saját szakterületük vezető nemzetközi lektorált folyóiratában megjelentetett (fő szerzőként) jelentős publikációk, vagy kiemelt nemzetközi konferenciákon meghívott előadóként tartott előadás, elismerések, jutalmak, stb.

A PROJEKTET A TÁMOGATÁS MEGÍTÉLÉSÉTŐL SZÁMÍTOTT 6 HÓNAPON BELÜL MEG KELL KEZDENI. A hat hónapos határidő túllépése esetén az Európai Kutatási Tanács fenntartja a jogot a szubvenció megvonására.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
http://erc.europa.eu
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas