Pázmány Kártya igénylés

Pázmány Kártya igényléséhez kattintson a képre!

Pázmány kártya

Egyetemünk által bevezetett Pázmány Kártyaprogram keretében minden je­len­legi és egykori hallgatónk, valamint ok­ta­tó, nem ok­ta­tó mun­ka­tár­sunk jo­go­sult kártyaigénylésre, mely té­rí­tés­men­te­sen igényel­hető.

A Pázmány Kártyatulajdonosok szá­má­ra le­he­tő­ség nyílik a Pázmány Kártya­partnerek által kínált kedvezmények igénybevételére.

Bővebb információ: Pázmány Kártya

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális alap társfinanszírozásával valósul meg.

Az Életpálya Tanácsadó és Alumni Iroda tréningjei

PPKE BTK - ÉTAI | 2013. február 19. | BTK | képzések

Mint, ahogyan azt Te is tapasztalod az élethosszig tartó tanulás korszakát éljük. Folyamatos a továbbképzések és a kompetenciafejlesztések iránti igény, felértékelődött a karriertervezés és a karrier tanácsadás jelentősége, és fontos szerepe lett azoknak az egyetemi tanulmányokon túlmutató készségeknek, amelyek nélkül a munkaerő-piaci versenyben nehéz helytállni.

Irodánk ingyenes fejlesztő képzései és tréningjei rövid, gyakorlatorientált, elsősorban kompetenciafejlesztő képzések az aktuális igényekhez igazodva. A tréningeket az Életpálya Tanácsadó és Alumni Iroda pszichológusa Csizmadia Dóra tartja.

Aktuális meghirdetett tréningünk:

Fókusz-csoport: kóstoló egy relaxációs módszerből (3 alkalom)

A hétköznapokban nagyon ritkán kerítünk alkalmat arra, hogy magunkkal legyünk kicsit, befelé figyeljünk. Ha figyelmünket mindig csak a külső, tárgyi világnak szenteljük, akkor a problémáink elhatalmasodhatnak, önismeretünk sekélyessé válhat. 

Minden nap számtalan inger ér minket, érzések és indulatok áramlanak bennünk. Szinte észre sem vesszük őket, mégis meghatározzák állapotunkat. A fókuszolás folyamatában ezek a mindennapokban láthatatlannak tűnő testi érzések figyelmet kaphatnak, közelebbről látjuk őket, ezért rálelhetünk a jelentésükre. A fókuszolás nem csak lazításra, hanem problémamegoldásra is kiválóan alkalmazható relaxációs technika, amely során a bevezetés után különböző témákra fókuszolunk. A pszichológus mintegy kísérőként van jelen a lelki folyamatoknál, nem irányít, hanem miután a vezérfonalon elindulunk, az élményben együtt van a fókuszolóval, engedi, hogy mindenki a saját útján haladjon, a megfelelő mondatokkal pedig kapaszkodókat nyújt, és tovább mélyítheti az élményeket. A fókusz egyéni módszer, amelyet kiválóan meg lehet mutatni csoportban is. Középpontjában a befelé figyelés és a testi érzetek vannak. A cél a személyes fejlődés elősegítése, az átélés készségének fejlesztésén keresztül. Mélyebb önismeretet, és közérzetjavulást ad. Mentálhigiénés módszer, amely során a fókuszoló a saját belső energiáival találkozik, rátalálhat a saját belső energiaforrásaira.

Jelentkezés e-mailben: csizmadia.dora@btk.ppke.hu