Pázmány Kártya igénylés

Pázmány Kártya igényléséhez kattintson a képre!

Pázmány kártya

Egyetemünk által bevezetett Pázmány Kártyaprogram keretében minden je­len­legi és egykori hallgatónk, valamint ok­ta­tó, nem ok­ta­tó mun­ka­tár­sunk jo­go­sult kártyaigénylésre, mely té­rí­tés­men­te­sen igényel­hető.

A Pázmány Kártyatulajdonosok szá­má­ra le­he­tő­ség nyílik a Pázmány Kártya­partnerek által kínált kedvezmények igénybevételére.

Bővebb információ: Pázmány Kártya

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális alap társfinanszírozásával valósul meg.

A szakirányú oklevél megszerzése 7 éven túl nehezebb lesz

JÁK Admin. | 2011. október 18. | JÁK | hírek

2011 ősztől változott a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

A szakirányú továbbképzéseken, a szabályzat 23. § (16) szerint az abszolutórium kiállításától számított 7 éven túli záróvizsgára jelentkezés esetén a jelölt a záróvizsga szaktárgyaiból köteles ismét tantárgyi vizsgát tenni, és csak ennek sikere esetén bocsátható záróvizsgára.  A hatály valamennyi volt hallgatóra kiterjed, függetlenül attól, hogy hallgatói jogviszonya mikor keletkezett. Ezért, aki még nem szerezte meg szakosító diplomáját, és 2012-ben jár le a 7 éve, annak érdemes a 2012 tavaszi (május, június) időszakban sort kerítenie a záróvizsgája letételére.