Pázmány Kártya igénylés

Pázmány Kártya igényléséhez kattintson a képre!

Pázmány kártya

Egyetemünk által bevezetett Pázmány Kártyaprogram keretében minden je­len­legi és egykori hallgatónk, valamint ok­ta­tó, nem ok­ta­tó mun­ka­tár­sunk jo­go­sult kártyaigénylésre, mely té­rí­tés­men­te­sen igényel­hető.

A Pázmány Kártyatulajdonosok szá­má­ra le­he­tő­ség nyílik a Pázmány Kártya­partnerek által kínált kedvezmények igénybevételére.

Bővebb információ: Pázmány Kártya

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális alap társfinanszírozásával valósul meg.

Dr. Gyeney Laura doktori védése

JÁK Admin | 2011. szeptember 5. | JÁK | hírek

MEGHÍVÓ
 
A PPKE JÁK Doktori Tanácsa tisztelettel meghívja Önt
 
dr. Gyeney Laura doktorjelölt
 
Legális bevándorlás az Európai Unióba, különös tekintettel a családi élet tiszteletben tartásának jogára
 
című doktori értekezésének nyilvános vitájára.
 

Témavezető:Dr. Szabó Marcel tanszékvezető, egyetemi docens

 

A nyilvános vita időpontja: 2011. szeptember 5.  (hétfő) 10 óra
Helyszíne: PPKE JÁK, Tanácsterem (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. II. em.)
 
A doktori értekezés megtekinthető a következő honlapon: http://www.jak.ppke.hu/tanszek/doktori/tartalom.htm,
továbbá a PPKE JÁK Doktori Iskolájában
(1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30. III. em. 305, tel.: 4297-291),
valamint a PPKE JÁK Könyvtárában (1088 Budapest, Szentkirályi u. 30. I. em., tel.: 429-7231).
 
 
A bíráló bizottság elnöke:
 
Dr. Burián László tanszékvezető, egyetemi tanár PPKE JÁK Nemzetközi Magánjogi Tanszék 
 
A bíráló bizottság tagjai, mint hivatalos bírálók:
 
Dr. Gellérné dr. Lukács Éva PhD  ELTE ÁJK Jogi Továbbképző Intézet 
Dr. habil. Szalayné dr. Sándor Erzsébet egyetemi docens PTE ÁJK  Nemzetközi és Európajogi Tanszék
 
A bíráló bizottság további tagjai:
 
prof. Dr. Várnay Ernő tanszékvezető, egyetemi tanár DE ÁJK Európa Jogi és Nemzetközi Jogi Tanszék
Dr. Sonnevend Pál egyetemi docens ELTE ÁJK Nemzetközi Jogi Tanszék
 
Póttag: Dr. habil. Gyulavári Tamás tanszékvezető, egyetemi docens PPKE JÁK Munkajogi Tanszék
 
 
Budapest, 2011. június 29.
 
Prof. Dr. Kovács Péter
egyetemi tanár, a Doktori Iskola vezetője