Pázmány Kártya igénylés

Pázmány Kártya igényléséhez kattintson a képre!

Pázmány kártya

Egyetemünk által bevezetett Pázmány Kártyaprogram keretében minden je­len­legi és egykori hallgatónk, valamint ok­ta­tó, nem ok­ta­tó mun­ka­tár­sunk jo­go­sult kártyaigénylésre, mely té­rí­tés­men­te­sen igényel­hető.

A Pázmány Kártyatulajdonosok szá­má­ra le­he­tő­ség nyílik a Pázmány Kártya­partnerek által kínált kedvezmények igénybevételére.

Bővebb információ: Pázmány Kártya

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális alap társfinanszírozásával valósul meg.

Dr. Szilágyi Pál doktori védése

JÁK Admin | 2011. szeptember 5. | JÁK | hírek

MEGHÍVÓ
 
A PPKE JÁK Doktori Tanácsa tisztelettel meghívja Önt
 
dr. Szilágyi Pál Béla doktorjelölt
 
Az összefonódások egyoldalú hatásainak megítélése a fúziókontrollban az Európai Unió versenyjogában
 
című doktori értekezésének nyilvános vitájára.
 
Témavezető:Dr. Tóth Tihamér egyetemi docens
 
A nyilvános vita időpontja: 2011. szeptember 5.  (hétfő) 12 óra 30 perc
Helyszíne: PPKE JÁK, Tanácsterem (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. II. em.)
 
A doktori értekezés megtekinthető a következő honlapon: http://www.jak.ppke.hu/tanszek/doktori/tartalom.htm,
továbbá a PPKE JÁK Doktori Iskolájában
(1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30. III. em. 305, tel.: 4297-291),
valamint a PPKE JÁK Könyvtárában (1088 Budapest, Szentkirályi u. 30. I. em., tel.: 429-7231).
 
A bíráló bizottság elnöke:   
Dr. Bánrévy Gábor professzor emeritus PPKE JÁK Nemzetközi Magánjogi Tanszék 
 
Pótelnök:       
Dr. Tattay Levente egyetemi tanár PPKE JÁK Polgári Jogi Tanszék
 
A bíráló bizottság tagjai, mint hivatalos bírálók: 
Dr. Miskolczi Bodnár Péter egyetemi tanár KGRE ÁJK Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék
Dr. Nagy Csongor István PhD, egyetemi adjunktus SZTE ÁJTK Nemzetközi Magánjogi Tanszék
 
A bíráló bizottság további tagjai:  
Dr. Vörös Imre MTA JTI Igazgatóhelyettes, MTA levelező tag, tudomány doktora
prof. Dr. Várnay Ernő tanszékvezető, egyetemi tanár DE ÁJK Európa Jogi és Nemzetközi Jogi Tanszék
 
Póttag: Dr. Csehi Zoltán tanszékvezető, egyetemi docens PPKE JÁK Kereskedelmi Jogi Tanszék
 
Budapest, 2011. június 29.
 
Prof. Dr. Kovács Péter
egyetemi tanár, a Doktori Iskola vezetője