Pázmány Kártya igénylés

Pázmány Kártya igényléséhez kattintson a képre!

Pázmány kártya

Egyetemünk által bevezetett Pázmány Kártyaprogram keretében minden je­len­legi és egykori hallgatónk, valamint ok­ta­tó, nem ok­ta­tó mun­ka­tár­sunk jo­go­sult kártyaigénylésre, mely té­rí­tés­men­te­sen igényel­hető.

A Pázmány Kártyatulajdonosok szá­má­ra le­he­tő­ség nyílik a Pázmány Kártya­partnerek által kínált kedvezmények igénybevételére.

Bővebb információ: Pázmány Kártya

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális alap társfinanszírozásával valósul meg.

Kelet-Ázsiai tanulmányok - A Pázmány és a Corvinus közös mesterképzése

Gulyás Eszter Zsuzsa | 2014. február 5. | hírek

A 2014–15-ös tanévtől a Budapesti Corvinus Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem új, közös mesterképzést indít Kelet-Ázsia tanulmányok néven.Miért éppen Kelet-Ázsia?

3,3 milliárd lakosával a tágabb értelemben vett Kelet-Ázsia a világ legnépesebb régiója, leggyorsabban fejlődő területe, a világgazdaság motorja. A világ öt legnagyobb gazdaságából három itt található, a régió súlya a világgazdaságban és -politikában folyamatosan nő. A térség ma már a kutatás-fejlesztésnek és a csúcstechnológiának is az egyik legfontosabb központja, miközben sok ezer éves kultúrái új virágkorukat élik. Mindennek köszönhetően az egész világon, s azon belül Magyarországon is egyre nagyobb szükség van az olyan szakemberekre, aki ismerik a régiót, beszélik valamelyik nyelvét, és tisztában vannak a nemzetközi kapcsolatok és jog, a gazdaság, az interkulturális kommunikáció alapjaival. Az ilyen tudás már ma is óriási előnyt jelent a munkaerőpiacon – legyen szó üzleti életről, közigazgatásról, diplomáciáról vagy tudományról –, s ez az előny a térség további fejlődésével csak növekedni fog.

Kinek ajánljuk?

A mesterképzés ajánlható elsősorban a nemzetközi tanulmányok BA diplomával rendelkezőknek, illetve azoknak, akik kínai, japán, koreai vagy más hasonló bölcsész szakirányt végeztek, és szeretnék eddigi ismereteiket gyakorlatorientáltabb tudással kiegészíteni. Mellettük a képzés hasznos lehet minden olyan hallgatónak, aki gazdasági, társadalomtudományi, jogi-igazgatási vagy bölcsész diplomával rendelkezik, és a jövőben a kelet-ázsiai térséggel vagy annak valamely országával kíván foglalkozni.

Miről szól?

Tanulmányaik során a hallgatók – a két egyetemen rendelkezésre álló tudás és lehetőségek egyesítésével – egyrészt megismerkednek a nemzetközi kapcsolatok és jog, az interkulturális kommunikáció, a világgazdaságtan és a kapcsolódó területek alapjaival, másrészt Kína, India, Korea, Délkelet-Ázsia történelmével és kultúrájával, mai társadalmi, politikai, gazdasági rendszerével, a távol-keleti régió jellegzetességeivel, külpolitikai és biztonságpolitikai törekvéseivel. Emellett intenzív modern kínai nyelvi képzésben részesülnek: a kínaiul már tudók középszintről folytathatják tanulmányaikat, míg a kezdők az alapoktól indulva.

Mik a bemeneti feltételek?

A bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapképzési szakok: keleti nyelvek és kultúrák indológia, japán, kínai, koreai, mongol, tibeti szakirány; nemzetközi tanulmányok alapképzési szak.

A bemenethez más alapképzési szakról is lehet jelentkezni, az ilyen hallgatók részére 60 kredit beszámítható a társadalomtudomány, a jog és igazgatás, a gazdaság, a politikatudomány, a történelem, a kultúra és a nyelvtudomány területéről (pl. politológia, szociológia, társadalmi tanulmányok, kulturális antropológia, alkalmazott közgazdaságtan, buddhista tanító, gazdaságelemzés, közszolgálat, gazdálkodás és menedzsment, nemzetközi gazdálkodás, történelem, turizmus-vendéglátás alapképzési szakok).

Mit kell még tudni?

A képzés négy féléves, az oktatás helye a BCU Fővám téri és a PPKE Mikszáth téri épülete Budapest belvárosában. Jelentkezési határidő: 2014. február 15.

Képzési forma: teljes idejű (nappali)

Szakképzettség megnevezése: Okleveles Kelet-Ázsia elemző

Felelős intézmény:

    BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet
    PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi és Politikatudományi Intézet

Szakfelelősök:

    Dr. Csicsman László egyetemi docens (BCU)
    Dr. Salát Gergely egyetemi docens (PPKE)

Bővebb információ:

    felvételivel kapcsolatban: Valkai Barbara felvételi referens, valkai.barbara(kukac)btk.ppke.hu
    a képzéssel kapcsolatban: Dr. Salát Gergely egyetemi docens, salat.gergely(kukac)btk.ppke.huTantárgyak előzetes listája és oktatók

Alapozó tárgyak

    Nemzetközi kapcsolatok elmélete - Kerényiné Környei Ágnes, Szűcs Anita
    Fejlődéstanulmányok - Csicsmann László
    Interkulturális kommunikáció a nemzetközi kapcsolatokban - Lehoczki Bernadett
    Regionális világgazdaságtan - Kutasi Gábor, Szent-Iványi Balázs
    Nemzetközi jog a gyakorlatban I. - Kardosné Kaponyi Erzsébet, Hoffmann Tamás, Molnár Tamás
    Nemzetközi jog a gyakorlatban II. - Kardosné Kaponyi Erzsébet, Hoffmann Tamás, Molnár TamásSzakmai törzstárgyak

    Kínai történelem - Salát Gergely
    Kína politikai és társadalmi rendszere - Salát Gergely
    A kínai átalakulás politikai gazdaságtana - Székely-Doby András
    India története - Gáthy Vera
    India politikai és társadalmi rendszere - Gáthy Vera
    India gazdasága - Zsinka László
    Délkelet-Ázsia (Vietnam, Kambodzsa, Indonézia) története - Klemensits Péter
    Délkelet-Ázsia: biztonságpolitika és integráció - Klemensits Péter
    Japán jog és társadalom - Tamás Csaba, Gergely Attila
    Taiwan és a kelet-ázsiai régió - Salát Gergely
    Kelet-Ázsia vallásai és kultúrája - Salát Gergely
    Korea története a huszadik században - Salát Gergely, Csoma Mózes


Differenciált szakmai ismeretek

    Kínai nyelv I./1 - Csibra Zsuzsanna
    Kínai nyelv I./2 - Csibra Zsuzsanna
    Kínai nyelv I/ 3 - Csibra Zsuzsanna
    Kínai nyelv I/4 - Csibra Zsuzsanna
    Kínai nyelv II./1 - Csibra Zsuzsanna
    Kínai nyelv II/2 - Csibra Zsuzsanna
    Kínai nyelv II/ 3 - Csibra Zsuzsanna
    Kínai nyelv II/4 - Salát Gergely


Kötelezően választható ismeretek

    Nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga és etikája - Kardosné Kaponyi Erzsébet, Hoffmann Tamás
    A nemzetközi migráció globalizálódása - Lehoczki Bernadett
    Stratégia és válságkezelés - Marton Péter
    Az EU és Kelet-Ázsia kapcsolatrendszere - Kengyel Ákos
    Kína és India: a világgazdaság felemelkedő óriásai - Székely-Doby András
    Az emberi jogok Ázsiában - Kardosné Kaponyi Erzsébet


A mesterképzésre elektronikusan az E-felvételi keretében lehet jelentkezni a www.felvi.hu-n keresztül, 2014. febr. 15-ig.