Pázmány Kártya igénylés

Pázmány Kártya igényléséhez kattintson a képre!

Pázmány kártya

Egyetemünk által bevezetett Pázmány Kártyaprogram keretében minden je­len­legi és egykori hallgatónk, valamint ok­ta­tó, nem ok­ta­tó mun­ka­tár­sunk jo­go­sult kártyaigénylésre, mely té­rí­tés­men­te­sen igényel­hető.

A Pázmány Kártyatulajdonosok szá­má­ra le­he­tő­ség nyílik a Pázmány Kártya­partnerek által kínált kedvezmények igénybevételére.

Bővebb információ: Pázmány Kártya

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális alap társfinanszírozásával valósul meg.

Tíz éves a politológia

Admin | 2017. szeptember 22. | BTK | hírek

22 szeptember

Szeptember 22-én kerül megrendezésre a szak tizedik évfordulójára épülő konferencia, ahol az alapítók mellett jelenlegi hallgatók is előadnak.

Helyszín: Párbeszéd háza (Horánszky utca 20., 103-as terem)

2007 szeptemberében indult meg a politológia szak az Egyetemen, aminek méltó megünneplése céljából a Politológia Tanszék konferenciát rendez.

Program:

9:00 Megnyitó
9:10 Balázs Zoltán nyitóelőadása

I. Panel: Teória
9:30 Kántor Zoltán: Konzervativizmus és nemzettudat
9:50 Pócza Kálmán: Konzervativizmus és politikai realizmus
10:10 Nyirkos Tamás: A liberális rend konzervatívjai? Néhány megfontolás a posztmodern politikai gondolkodásról
10:30 Jancsó András: A Fukuyama-tézis antropológiai dilemmái
10:50 Kávészünet
11:10 Metz Rudolf: A politikai vezetés három arca: a demokratikus vezetés értelmezési lehetőségei
11:30 Pogrányi Lovas Miklós: Christopher Dawson kultúrafilozófiája
11:50 Pánczél-Hegedüs János: Autoritás, rend, hatalom – és ezek ellenségei, Molnár Tamás politikai filozófiájában

12:10-13:00: Ebéd

II. Panel: Praxis
13:00 Szilvay Gergely: A tagállami jogok filozófiája az Egyesült Államokban és relevanciája az EU-ban
13:20 Botos Máté: John Lukács reakciós konzervativizmusa
13:40 Zachar Péter Krisztián: A német Európa-politika keresztény gyökerei
14:00 Kiss István: Előrehozott brit választások, a hagyományos politikai törésvonalak átalakulása a nyugati demokráciákban
14:20 Markó Lilla: "Tiszteletreméltó férfiak társasága" - Az olasz maffiák gazdasági és társadalmi dimenziója
14:40 Mészáros Dávid: Magyarország és az Európai Unió. Valóság és kommunikáció – tények és közvetítés
15:00 Zárszó

Szerettel várjuk!