Állások, ösztöndíjak

Pázmány Kártya igénylés

Pázmány Kártya igényléséhez kattintson a képre!

Pázmány kártya

Egyetemünk által bevezetett Pázmány Kártyaprogram keretében minden je­len­legi és egykori hallgatónk, valamint ok­ta­tó, nem ok­ta­tó mun­ka­tár­sunk jo­go­sult kártyaigénylésre, mely té­rí­tés­men­te­sen igényel­hető.

A Pázmány Kártyatulajdonosok szá­má­ra le­he­tő­ség nyílik a Pázmány Kártya­partnerek által kínált kedvezmények igénybevételére.

Bővebb információ: Pázmány Kártya

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális alap társfinanszírozásával valósul meg.

Álláslehetőség

Horváth Barbara | 2015. január 21. | állások, ösztöndíjak

Óvodapedagógus állás Dorogon

Pályázat – Óvodapedagógus állás Dorogon

Óvodapedagógus állás

2 fő  óvodapedagógus részére

Munkahely, elérhetőség, információ

Dorogi Zrínyi Ilona Óvoda, 2510. Dorog, Hősök tere 2.

Szrnka Anna - óvodavezető

Tel: 06 33 522 126; honlap: www.dorogizrinyiovi.hu; facebook: Dorogi Zrínyi Ilona Óvoda

Jogviszony időtartama

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Munkakör betöltésének várható ideje:

2015. 02. 23.

Pályázati feltételek

Óvodapedagógus diploma

Felhasználói szintű számítástechnikai és internet ismeretek

Büntetlen előélet

Előnyök:

Alapfokú számítógép kezelő vagy ECDL

Szakvizsga

2 évnél több szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák

Kulturált kommunikáció és kapcsolattartás, hivatástudat, csapatszellem, együttműködő készség, kreativitás- innovatív beállítódás, terhelhetőség, rugalmasság.

A pályázat benyújtása - postai úton vagy elektronikusan

Dorogi Zrínyi Ilona Óvoda, 2510. Dorog, Hősök tere 2.

zrinyiovoda@dorog.hu

Benyújtandó iratok, igazolások: Önéletrajz, motivációs levél, végzettségeket igazoló okirat másolatok, erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 14.