Állások, ösztöndíjak

Pázmány Kártya igénylés

Pázmány Kártya igényléséhez kattintson a képre!

Pázmány kártya

Egyetemünk által bevezetett Pázmány Kártyaprogram keretében minden je­len­legi és egykori hallgatónk, valamint ok­ta­tó, nem ok­ta­tó mun­ka­tár­sunk jo­go­sult kártyaigénylésre, mely té­rí­tés­men­te­sen igényel­hető.

A Pázmány Kártyatulajdonosok szá­má­ra le­he­tő­ség nyílik a Pázmány Kártya­partnerek által kínált kedvezmények igénybevételére.

Bővebb információ: Pázmány Kártya

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális alap társfinanszírozásával valósul meg.

Oktatásszervezőt keres a Kommunikáció Intézet

Admin | 2018. december 6. | állások, ösztöndíjak

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar pályázatot hirdet oktatásszervező munkakör betöltésére.

A beosztáshoz tartozó lényeges feladatok:

 • Intézetvezető/tanszékvezetők hivatalos feladatainak koordinálása.
 • Információáramlás biztosítása a Kar és az intézet/tanszékek munkatársai között.
 • Kari hivatalokból érkező hivatalos dokumentumok kezelése, nyilvántartása és eljuttatása az érintettekhez.
 • Intézet/tanszékek (elektronikus és papíralapú) iratkezelése, irattárának karbantartása.
 • Intézet/tanszékek küldeményeinek előkészítése postázásra, postakönyv vezetése, küldemények kísérőlappal való ellátása és nyilvántartása; kapcsolattartás a kézbesítőkkel.
 • Intézet/tanszékek rendezvényeinek előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában való közreműködés.
 • Intézet/tanszékek működéséhez szükséges eszközök, berendezések és irodaszerek kezelése, rendelése, nyilvántartása.
 • Kapcsolattartás a hallgatókkal; hallgatói ügyfélfogadás.
 • Órák megtartásához szükséges oktatástechnikai támogatás.
 • Közreműködés a kezelésébe tartozó szakok félévi kurzuskínálatának és órarendjének elkészítésében.
 • Illetékességi körébe tartozó képzések tanegységeinek kezelése a Neptunban.
 • Óraadói kérelmek teljes körű adminisztrációja.
 • Közreműködés a vizsgák és záróvizsgák szervezésében és lebonyolításában (szükség esetén vizsgafelügyelet).
 • Illetékességi körébe tartozó szakok szakmai gyakorlatának és/vagy terepgyakorlatának szervezése.
 • MA felvételik lebonyolításának szervezése.
 • Intézeti honlap tartalmának kezelése.
 • Az Intézet teljes körű adminisztratív támogatása.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős munkaviszony
Munkavégzés helye
:
1021 Budapest, Tárogató út 2-4.
Kommunikáció- és Médiatudományi Intézet
Bérezés:
megegyezés szerint
A munkakör betölthetőségének időpontja:
legkorábban 2019. január 7. napjától
Pályázati feltételek:

 • felsőfokú végzettség
 • megbízható, felhasználói szintű számítógép-ismeret
 • angol nyelvismeret


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felsőoktatási intézményben szerzett (tanulmányi) adminisztrációs vagy oktatásszervezési tapasztalat
 • középfokú (vagy magasabb) C típusú nyelvvizsga angol nyelvből
 • második nyelvismeret
 • a Neptun ETR felhasználói szintű ismerete


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó személyi adatait is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • az önéletrajzban szereplő információk igazolására szolgáló dokumentumok (bizonyítványok, oklevelek stb.) másolatai
 • bérigény megjelölés


A pályázat benyújtásának határideje:
folyamatos
A pályázat benyújtásának módja: e
mailben a következő címekre:     


A tárgyban kérik feltüntetni, hogy „oktatásszervező munkatárs – Tárogató út”.


A pályázat elbírálásának módja:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók közül az előértékelés alapján kiválasztottak személyes meghallgatására kerül sor.

Sok sikert kívánunk minden jelentkezőnek!