Állások, ösztöndíjak

Pázmány Kártya igénylés

Pázmány Kártya igényléséhez kattintson a képre!

Pázmány kártya

Egyetemünk által bevezetett Pázmány Kártyaprogram keretében minden je­len­legi és egykori hallgatónk, valamint ok­ta­tó, nem ok­ta­tó mun­ka­tár­sunk jo­go­sult kártyaigénylésre, mely té­rí­tés­men­te­sen igényel­hető.

A Pázmány Kártyatulajdonosok szá­má­ra le­he­tő­ség nyílik a Pázmány Kártya­partnerek által kínált kedvezmények igénybevételére.

Bővebb információ: Pázmány Kártya

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális alap társfinanszírozásával valósul meg.

oktatásszervező álláslehetőség a ppke btk-n

Admin | 2013. november 7. | állások, ösztöndíjak

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar pályázatot hirdet oktatásszervezői munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Budapest! A beosztáshoz tartozó lényeges feladatok:

 • A szükséges belső szabályozás, körlevelek és űrlapok kidolgozásának segítése.
 • Részvétel a doktori iskolák tanácsainak ülésein, az ülések megszervezése és a jegyzőkönyvek eljuttatása minden érintettnek.
 • Kapcsolattartás a doktori iskolák vezetőivel, a műhelyvezetőkkel, valamint a hallgatókkal.
 • A felvételi eljárás szervezése, adminisztrációja.
 • A beiratkozás megszervezése, lebonyolítása (hallgatók értesítése, beiratkoztatása), a beiratkozás adminisztrálása.
 • A doktori iskolák vezetőinek irányításával órarendek összeállítása, oktatók felkérése, hallgatók értesítése, teremfoglalás, szükséges oktatástechnikai eszközök biztosítása.
 • A doktori képzésben részt vevő hallgatók tanulmányi ügyeinek intézése (hallgatók értesítése, indexek, személyi adatlapok vezetése, folyamatos frissítése, törzskönyvi lapok vezetése).
 • A tanulmányi ügyek kezelése a NEPTUN rendszerben (beiratkoztatás, tantárgyak, kurzusok meghirdetése, vizsganapok meghirdetése, vizsgalapok elkészítése, hallgatók adatainak felvitele és folyamatos frissítése).
 • A hallgatók pénzügyeinek intézése, a hallgatói pénzügyek koordinátorával együttműködve.
 • A doktorjelöltek ügyeinek adminisztrációja. A doktori szigorlatok előkészítése, jegyzőkönyv vezetése.
 • A doktorjelöltek nyilvános doktori védéseinek előkészítése, az előzetes házi védésekkel valamint a szigorlattal kapcsolatos szervezési és adminisztratív feladatok ellátása. A házi védéseken való részvétel és a jegyzőkönyvek elkészítése. A nyilvános doktori védésről a szakmai és a kari fórumok kiértesítése, a jegyzőkönyv vezetése.
 • Statisztikák készítése.
 • A doktori iskolák honlapjának folyamatos figyelemmel kísérése, frissítése. Részvétel a Doktori és Habilitációs Iroda honlapjának tartalmi fejlesztésében.

 


Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős munkaviszony

Munkavégzés helye: 1088. Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1.

Bérezés: Megegyezés szerint

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2013. november 10. napjától tölthető be

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú végzettség
 • középfokú C típusú nyelvvizsga angol nyelvből


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Neptun-rendszer kezelői szintű ismerete
 • egyéb nyelvvizsga


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó személyi adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz,
 • az önéletrajzban szereplő információk igazolására szolgáló dokumentumok (bizonyítványok, oklevelek… stb) másolatai


A pályázat benyújtásának határideje: Folyamatos

A pályázat benyújtásának módja:

E-mailben, a következő címre: kiss.kornelia@btk.ppke.hu

A tárgyban kérjük feltüntetni, hogy „oktatásszervezői pályázat”!

A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Kiss Kornélia irodavezető tud nyújtani a 061/235-3036 telefonszámon, vagy a fenti e-mail címen.

A pályázat elbírálásának módja: A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók közül az előértékelés alapján választottak személyes meghallgatására kerül sor. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 8 napon belül értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának várható időpontja: 2013. november


A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük. Benyújtott pályázati dokumentumokat nem szolgáltatunk vissza!