Állások, ösztöndíjak

Pázmány Kártya igénylés

Pázmány Kártya igényléséhez kattintson a képre!

Pázmány kártya

Egyetemünk által bevezetett Pázmány Kártyaprogram keretében minden je­len­legi és egykori hallgatónk, valamint ok­ta­tó, nem ok­ta­tó mun­ka­tár­sunk jo­go­sult kártyaigénylésre, mely té­rí­tés­men­te­sen igényel­hető.

A Pázmány Kártyatulajdonosok szá­má­ra le­he­tő­ség nyílik a Pázmány Kártya­partnerek által kínált kedvezmények igénybevételére.

Bővebb információ: Pázmány Kártya

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális alap társfinanszírozásával valósul meg.

TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS AZ MTA-NÁL

Admin | 2013. november 6. | állások, ösztöndíjak

Pszichológusok figyelmébe ajánljuk az alábbi lehetőséget!

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet

TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS (pszichológus, biológus stb) állás

a Kognitív Idegtudományi I. csoport közalkalmazotti munkakörének betöltésére

Téma: A célirányos cselekvés szenzoros rendszerre gyakorolt hatásának vizsgálata kísérleti pszichológiai módszerekkel

Feladatok:
Az eseményhez kötött potenciálok módszerének elsajátítása és
alkalmazása, a téma nemzetközi irodalmának nyomon követése,
kísérlettervezés, kísérleti elrendezések programozása, adatfelvétel,
adatelemzés, kéziratkészítés, az eredmények publikálása nemzetközi
szaklapokban, valamint a kutatáshoz kapcsolódó szervezési és
adminisztratív feladatok.

A pályázóval szembeni követelmények:
Felsőfokú végzettség (M.A., M.Sc.), vagy utolsó éves (végzős) M.A.,
M.Sc. hallgató elsősorban, de nem kizárólagosan, pszichológia vagy
biológia szakon
Angol nyelvtudás (legalább középfokú komplex típusú nyelvvizsga).
Végzős hallgató esetében feltétel a diploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsgák megléte.
Matematikai statisztikai ismeretek
Számítógépes és alapvető programozási ismeretek

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
kísérleti pszichológia vagy pszichofiziológia területén végzett kutatási tevékenység

Jogállására, illetményére és egyéb juttatásaira az 1992. évi XXXIII.
törvényben előírt rendelkezések alkalmazandók. A kinevezés
határozott időre, 4 évre szól, 3 hónapos próbaidő kikötésével. A
munkakör az elbírálást követően 2014. január 1-én betölthető.

A munkavégzés helye:
MTA Természettudományi Kutatóközpont (TTK) Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet; 1068 Budapest, Szondi u. 83-85.

A pályázat részeként benyújtandó iratok:
A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató, fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, valamint a végzettséget igazoló okiratok és nyelvvizsga bizonyítványok fénymásolatai.

A pályázat benyújtásának határideje:
2013. november 20.

//A pályázat elbírálásának határideje:
2013. december 6.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
2014. január 1.//

A pályázatok benyújtásának helye és módja:
A pályázatot egy példányban, postai és elektronikus úton juttassa el az MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet; 1394 Budapest, Pf. 398. címére és elektronikusan a következő e-mail címekre: to: horvath.janos@ttk.mta.hu, e-mail cc: dr.bubo.sciencejob@gmail.com. Kérjük a borítékon és az e-mail tárgyában feltüntetni, hogy „Pályázat tudományos segédmunkatárs pozícióra, Kognitív Idegtudomány I.".

A pályázat elbírálásának rendje:
Visszajelzést csak az állásinterjúra behívott jelentkezők kapnak. Az
interjúkra 2013 nov. 21. és dec. 3. között kerül sor. Az interjú a
beszélgetésen túlmenően egy szakmai prezentációt is magában foglal. A pályáztatott munkakörrel kapcsolatban további felvilágosítást ad: Dr. Horváth János; tel: 354-2290.