Pázmány Kártya igénylés

Pázmány Kártya igényléséhez kattintson a képre!

Pázmány kártya

Egyetemünk által bevezetett Pázmány Kártyaprogram keretében minden je­len­legi és egykori hallgatónk, valamint ok­ta­tó, nem ok­ta­tó mun­ka­tár­sunk jo­go­sult kártyaigénylésre, mely té­rí­tés­men­te­sen igényel­hető.

A Pázmány Kártyatulajdonosok szá­má­ra le­he­tő­ség nyílik a Pázmány Kártya­partnerek által kínált kedvezmények igénybevételére.

Bővebb információ: Pázmány Kártya

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális alap társfinanszírozásával valósul meg.

JOG-ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR DEÁK FERENC TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET

Admin | 2015. augusztus 31. | JÁK | kedvezmények

Ösztöndíjak 

A 2014/2015-ös akadémiai évtől kezdődően az új belépők számára a Kar ösztöndíj lehetőségeket kínál:

I. "Pázmány Öregdiák Ösztöndíj": Mindazok a hallgatók, akik alapoklevelüket a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bármely szakán szerezték, és sikeresen teljesítették tanulmányi kötelezettségüket valamelyik, a 2014/2015-ös akadémiai évben indult szakirányú továbbképzési szakon, ösztöndíj formájában visszakapják az addig befizetett önköltség 10 %-át.

II. „Pályakezdő Családi Ösztöndíj": azok a magyar állampolgársággal rendelkező hallgatóink, akik a 2014/2015-ös akadémiai évben indult szakirányú továbbképzés bármelyikén fennálló hallgatói jogviszonyuk keletkezésekor, vagy a további szemeszterek alatt „pályakezdő házasok", azaz 5 éven belül házasodtak és az alapoklevelet 3 éven belül szerezték, ösztöndíj formájában visszakapják az addig befizetett önköltség 20%-át azon félévek vonatkozásában, amelyek alatt a fenti feltételek fennálltak.

III. „Kisgyermekes Ösztöndíj": azok a magyar állampolgársággal rendelkező hallgatóink, akik a 2014/2015-ös akadémiai évben indult szakirányú továbbképzés bármelyikén fennálló hallgatói jogviszonyuk keletkezésekor, vagy a további szemeszterek alatt TGYÁS-ra, GYES-re, GYED-re vagy GYNT-re jogosultak, ösztöndíj formájában visszakapják az addig befizetett önköltség 20%-át azon félévek vonatkozásában, amelyek alatt a fenti feltételek fennálltak.

IV. „Nagycsaládos Posztgraduális Ösztöndíj": azok a magyar állampolgársággal rendelkező hallgatóink, akik a 2014/2015-ös akadémiai évben indult szakirányú továbbképzés bármelyikén fennálló hallgatói jogviszonyuk keletkezésekor, vagy a további szemeszterek alatt saját háztartásukban 3 vagy több kiskorú gyermeket, 18. életévét betöltött középiskolai tanulót, illetve nappali tagozatos egyetemi hallgatót nevelnek, ösztöndíj formájában visszakapják az addig befizetett önköltség 20%-át azon félévek vonatkozásában, amelyek alatt a fenti feltételek fennálltak.

V. Kreditkompenzációs Ösztöndíj:

Az igénylés benyújtásához szükséges dokumentumok:

I. "Pázmány Öregdiák Ösztöndíj": az Intézet e célra rendszeresített kitöltött ösztöndíj igénylő nyomtatványa.

II. „Pályakezdő Családi Ösztöndíj": házassági anyakönyvi kivonat egyszerű másolata, valamint az Intézet e célra rendszeresített kitöltött ösztöndíj igénylő nyomtatványa.

III. „Kisgyermekes Ösztöndíj": gyerekek születési anyakönyvi kivonatának egyszerű másolata vagy a családi pótlék folyósításának igazolása pl. számlakivonat másolattal, valamint az Intézet e célra rendszeresített kitöltött ösztöndíj igénylő nyomtatványa.

IV. „Nagycsaládos Posztgraduális Ösztöndíj": kiskorú gyerekek esetén születési anyakönyvi kivonat egyszerű másolata vagy a családi pótlék folyósításának igazolása pl. számlakivonat másolattal, 18. életévét betöltött középiskolai tanuló, illetve nappali tagozatos egyetemi hallgató esetén hallgatói jogviszony igazolás, valamint az Intézet e célra rendszeresített kitöltött ösztöndíj igénylő nyomtatványa.

V. Kreditkompenzációs Ösztöndíj:

Közös szabályok:
• A kedvezmények nem vonhatók össze!
• Az I. és II. pontban megjelölt ösztöndíjak csak egy jogcímen igényelhetők.
• A jogosulatlanul igénybevett kedvezményt a hallgató köteles visszatéríteni.

Kedvezmények:


I. „Szakjogász szakvizsgázó kedvezmény": a 2014/2015-ös akadémiai évben induló szakirányú továbbképzésre beiratkozók térítésmentesen beiratkozhatnak egy tetszőlegesen kiválasztott szakvizsga felkészítőre az első képzési félévükben vagy az azt követő naptári félévben.

II. „Szaknyelvi kedvezmény": a 2014/2015-ös akadémiai évben induló szakirányú továbbképzésre beiratkozók 10% kedvezménnyel beiratkozhatnak egy szaknyelvi kurzusra valamelyik képzési félévükben. A kedvezmény a Profex nyelvvizsga díjakra nem vonatkozik.


Közös szabályok:
• A kedvezmények nem vonhatók össze!
• Az I. és II. pontban megjelölt ösztöndíjak csak egy jogcímen igényelhetők.
• A jogosulatlanul igénybevett kedvezményt a hallgató köteles visszatéríteni.

https://jak.ppke.hu/deak-ferenc-intezet/