Öregdiákok

Pázmány Kártya igénylés

Pázmány Kártya igényléséhez kattintson a képre!

Pázmány kártya

Egyetemünk által bevezetett Pázmány Kártyaprogram keretében minden je­len­legi és egykori hallgatónk, valamint ok­ta­tó, nem ok­ta­tó mun­ka­tár­sunk jo­go­sult kártyaigénylésre, mely té­rí­tés­men­te­sen igényel­hető.

A Pázmány Kártyatulajdonosok szá­má­ra le­he­tő­ség nyílik a Pázmány Kártya­partnerek által kínált kedvezmények igénybevételére.

Bővebb információ: Pázmány Kártya

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális alap társfinanszírozásával valósul meg.

DR. KOMÁROMI LÁSZLÓ

JÁK Admin | 2012. március 12. | JÁK | öregdiákok

2000-ben végzett a JÁK-on jogászként

2010 szeptembere óta a PPKE JÁK Jogtörténeti Tanszékének egyetemi docense, 2010 júliusa óta a JÁK tanulmányi dékánhelyettese. A középkori  magyar jogra gyakorolt bizánci hatás témakörében írt doktori (PhD) értekezését 2008-ban védte meg. 2003-ban környezetvédelmi szakjogászi, 2005-ben ingatlanforgalmi szakjogászi oklevelet szerzett a Deák Ferenc Továbbképző Intézetben. 2007-ben szakvizsgázott. 2002/2003-ban 12 hónapot töltött ösztöndíjasként a majnafrankfurti Max-Panck-Institut für europäische Rechtsgeschichte (MPIeR) összehasonlító jogtörténeti kutatóiskolájában. 2010/2011-ben négy hónapot ismét az MPIeR-ben kutatott a DAAD posztdoktori ösztöndíjával, négy hónapot a heidelbergi Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, három hónapot pedig az aaraui Centre for Research on Direct Democracy kutatóintézetekben, a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjjal. 2011 júliusában egy hónapig az indianai University of Notre Dame Nanovic Intézetének vendégkutatójaként dolgozott. Egyetemes és magyar jog- és alkotmánytörténetet oktat. Fő kutatási témái: közvetlen demokrácia, összehasonlító alkotmánytörténet.