Öregdiákok

Pázmány Kártya igénylés

Pázmány Kártya igényléséhez kattintson a képre!

Pázmány kártya

Egyetemünk által bevezetett Pázmány Kártyaprogram keretében minden je­len­legi és egykori hallgatónk, valamint ok­ta­tó, nem ok­ta­tó mun­ka­tár­sunk jo­go­sult kártyaigénylésre, mely té­rí­tés­men­te­sen igényel­hető.

A Pázmány Kártyatulajdonosok szá­má­ra le­he­tő­ség nyílik a Pázmány Kártya­partnerek által kínált kedvezmények igénybevételére.

Bővebb információ: Pázmány Kártya

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális alap társfinanszírozásával valósul meg.

DR. PATYI GERGELY

JÁK Admin | 2012. március 29. | JÁK | öregdiákok

2000-ben végzett a JÁK-on jogászként

Tanulmányai alatt a közéleti pályára való felkészülés céljából tisztséget vállalt a jogi kar Hallgatói Önkormányzatában, amelynek elnöki tisztét látta el, majd tudományos érdeklődése kielégítése céljából – Tamás András professzor úr meghívására – a Közigazgatási Jog Tanszéken demonstrátori feladatokat végzett. Az egyetem elvégzését követően ügyvédjelölt ésa PPKE JÁK Közigazgatási Jog Tanszékének megbízott oktatója, majd 2002. februárjától egyetemi tanársegéd. 2008 óta egyetemi adjunktus. A jogi szakvizsgát követően megalapította saját ügyvédi irodáját, amelyet azóta is vezet. Peres gyakorlata során a magánszemélyektől kezdve a Magyar Állam képviseletéig számos, kiemelkedő jelentőségű ügyben látott el képviseletet.  Oktatási és tudományos feladatai mellett irodájában 2006 óta 7 ügyvédjelölt kollega mentora és principálisa, akik közül többen azóta már a budapesti ügyvédi kar tagjai. 2007. februárjától a Budapesti Ügyvédi Kamara kamarai ellenőri feladatait társadalmi munkában 3 éven keresztül látta el.2008-óta miniszteri kinevezés alapján a Jogi Szakvizsga Bizottság tagja.