Öregdiákok

Pázmány Kártya igénylés

Pázmány Kártya igényléséhez kattintson a képre!

Pázmány kártya

Egyetemünk által bevezetett Pázmány Kártyaprogram keretében minden je­len­legi és egykori hallgatónk, valamint ok­ta­tó, nem ok­ta­tó mun­ka­tár­sunk jo­go­sult kártyaigénylésre, mely té­rí­tés­men­te­sen igényel­hető.

A Pázmány Kártyatulajdonosok szá­má­ra le­he­tő­ség nyílik a Pázmány Kártya­partnerek által kínált kedvezmények igénybevételére.

Bővebb információ: Pázmány Kártya

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális alap társfinanszírozásával valósul meg.

DR. SZILÁGYI PÁL BÉLA

JÁK Admin | 2012. április 24. | JÁK | öregdiákok

2004-ben végzett a JÁK-on jogászként

Jelenleg a JÁK adjunktusa. Mester fokozatot szerzett a King’s College Londonon, PhD fokozatot a JÁK-on versenyjogból. Jelenleg a Versenyjogi Kutatóközpont igazgatója, széles körben oktat, illetve ad elő európai jogot és versenyjogot Magyarországon és külföldön.

tovább

DR. KOVÁCS GYÖRGY

JÁK Admin | 2012. április 4. | JÁK | öregdiákok

2002-ben végzett a JÁK-on jogászként

Ügyvéd, jelenleg a Magyar Fulbright Egyesület elnökhelyettese, a Magyar-Amerikai Fulbright Alapítvány Felügyelő Bizottságának tagja, a JÁK Alkotmányjogi Tanszékének és a Deák Ferenc Továbbképző Intézet óraadó oktatója. 2005-06. tanévben Fulbright ösztöndíjasként tanulmányokat folytatott a Bostoni Egyetemen amerikai jog, nemzetközi gazdasági jog témakörökben, valamint kutatásokat folytatott és konferencia előadást tartott a Harvard Egyetem Európai Jogi Kutató Központjában. Ügyvédként számos…

tovább

DR. GYENEY LAURA

JÁK Admin | 2012. április 4. | JÁK | öregdiákok

2000-ben végzett a JÁK-on jogászként

Jelenleg a JÁK Európajogi Tanszékének helyettes vezetője, a Deák Ferenc Továbbképző Intézet Európa-jogi szakjogász képzésének  szakfelelőse, a Jogi Szakvizsga Bizottság tagja. A Miniszterelnöki Hivatal Dunai kormánybiztos titkársága Nemzetközi Jogi Főosztályán európajogi referensként dolgozott, majd a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, Segélykoordinációs és Finanszírozási Főosztályának európajogi tanácsadója. 2011-ben Summa Cum Laude minősítéssel doktori fokozatot szerzett.

tovább

DR. KOLTAY ANDRÁS

JÁK Admin | 2012. április 2. | JÁK | öregdiákok

2002-ben végzett a JÁK-on jogászként

Az egyetem elvégzése óta a JÁK oktatója, jelenleg adjunktusa. Kutatási területe a szólásszabadság, médiajog, személyiségi jogok, kommunikációs alapjogok. A Iustum Aequum Salutare, a JÁK jogtudományi folyóiratának szerkesztője, majd főszerkesztője. 2010-től a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának tagja, korábban a Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának elnökségi tagja. 2008-tól a SPES Hátrányos Helyzetűeket Segítő Alapítvány Kuratóriumának elnöke.

tovább

DR. CHRISTIAN LÁSZLÓ

JÁK Admin | 2012. március 30. | JÁK | öregdiákok

2002-ben végzett a JÁK-on jogászként

Christián László PhD. egyetemi adjunktus a JÁK-on, ugyanitt a jogi szakokleveles gazdasági szakember képzés szakfelelőse. tanszékvezető-helyettes a NKE RTK VPT-n. Kutatási témája a rendészeti igazgatás. 2010-ben szerzett PhD. fokozatot. Megjelent monográfiája: A rendészet alapvonalai, önkormányzati rendőrség, Universitas - Győr, 2011.

tovább

DR. PATYI GERGELY

JÁK Admin | 2012. március 29. | JÁK | öregdiákok

2000-ben végzett a JÁK-on jogászként

Tanulmányai alatt a közéleti pályára való felkészülés céljából tisztséget vállalt a jogi kar Hallgatói Önkormányzatában, amelynek elnöki tisztét látta el, majd tudományos érdeklődése kielégítése céljából – Tamás András professzor úr meghívására – a Közigazgatási Jog Tanszéken demonstrátori feladatokat végzett. Az egyetem elvégzését követően ügyvédjelölt ésa PPKE JÁK Közigazgatási Jog Tanszékének megbízott oktatója, majd 2002. februárjától egyetemi tanársegéd. 2008 óta egyetemi adjunktus. A jogi…

tovább

DR. ÁDÁNY TAMÁS

JÁK Admin | 2012. március 16. | JÁK | öregdiákok

2000-ben végzett a JÁK-on jogászként

Diploma után a JÁK Nemzetközi Közjogi Tanszékére került, ahol azóta is oktatóként dolgozik. Nemzetközi kapcsolatokból mesterfokozatot másfél évvel később, Milánóban szerzett. Egyetemi munkája mellett hosszabb-rövidebb ideig kutatói illetve előadói állásokat töltött be a Miniszterelnöki Hivatalban és az Igazságügy Minisztériumban. Rendszeresen ad elő külföldi partneregyetemeinken, többek között Lengyelországban, Litvániában, Hollandiában, tárgyjegyző volt a University of San Francisco budapesti…

tovább

DR. STÁGEL BENCE

JÁK Admin | 2012. március 14. | JÁK | öregdiákok

2002-ben végzett a JÁK-on jogászként, majd környezetvédelmi szakjogászként

2002-ben a VIII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencián I. helyezést ért el. A környezetvédelmi miniszter környezettudományi tanulmányi ösztöndíjasa, majd egyetemi oktató. 2010 óta országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Ifjúsági, Szociális, Családügyi és Lakhatási Bizottságának és a Nemzeti Összetartozás Bizottságának tagja, valamint a Parlament jegyzője. Jelenleg is a JÁK oktatója és dékáni titkára. 

tovább

DR. KOMÁROMI LÁSZLÓ

JÁK Admin | 2012. március 12. | JÁK | öregdiákok

2000-ben végzett a JÁK-on jogászként

2010 szeptembere óta a PPKE JÁK Jogtörténeti Tanszékének egyetemi docense, 2010 júliusa óta a JÁK tanulmányi dékánhelyettese. A középkori  magyar jogra gyakorolt bizánci hatás témakörében írt doktori (PhD) értekezését 2008-ban védte meg. 2003-ban környezetvédelmi szakjogászi, 2005-ben ingatlanforgalmi szakjogászi oklevelet szerzett a Deák Ferenc Továbbképző Intézetben. 2007-ben szakvizsgázott. 2002/2003-ban 12 hónapot töltött ösztöndíjasként a majnafrankfurti Max-Panck-Institut für europäische…

tovább

Dr. Margitay-Becht Beáta, Európa-jogi szakjogász

| 2012. március 7. | JÁK | öregdiákok

2003-ban végzett a JÁK-on jogászként, majd Európa-jogi szakjogászként

Jelenleg a Külügyminisztérium EU Elnökségi és Koordinációs Főosztályának vezetője. 2004-ben, Magyarország uniós csatlakozása előtt kezdett el dolgozni az Országgyűlés Európai ügyek bizottságában, ami az Országgyűlés és a Kormány közötti strukturált párbeszédet hozta létre a tekintetben, hogy az európai uniós jogszabályok brüsszeli tárgyalása során a Kormány az Orsszággyűléssel előzetesen egyeztetett  álláspontot képviseljen, ezáltal bevonva a magyar jogalkotót az uniós döntéshozatali…

tovább