Pázmány Kártya igénylés

Pázmány Kártya igényléséhez kattintson a képre!

Pázmány kártya

Egyetemünk által bevezetett Pázmány Kártyaprogram keretében minden je­len­legi és egykori hallgatónk, valamint ok­ta­tó, nem ok­ta­tó mun­ka­tár­sunk jo­go­sult kártyaigénylésre, mely té­rí­tés­men­te­sen igényel­hető.

A Pázmány Kártyatulajdonosok szá­má­ra le­he­tő­ség nyílik a Pázmány Kártya­partnerek által kínált kedvezmények igénybevételére.

Bővebb információ: Pázmány Kártya

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális alap társfinanszírozásával valósul meg.

SZAKNYELVI KURZUSOK A JÁK-ON 2012

| 2012. február 2. | JÁK | képzések

Az Idegen Nyelvi Lektorátusa félévente hirdeti meg a joghallgatóknak, öregdiák jogászoknak, és más felsőfokú végzettséggel rendelkezőknek szóló szaknyelvi kurzusait.

Szaknyelvi kurzusok

Bevezetés a jogi szaknyelvbe (angol, német, francia, olasz)

Jogi szaknyelv a gyakorlatban, szerződések (német)

Üzleti szaknyelv (angol)        

Gazdasági szaknyelv (német)

Tárgyalástechnika (angol, német)       

Az Európai Unió jogi szaknyelve (angol, német, francia)*

A polgári jog szaknyelve, szerződések joga (angol)*

 

Jelentkezés és információ

Idegen Nyelvi Lektorátus

1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. III. 363.

Telefon: 429 7232 

Fax: 429 7201

E-mail: lektoratus@jak.ppke.hu

http: www.jak.ppke.hu/nyelv