Állások, ösztöndíjak

Pázmány Kártya igénylés

Pázmány Kártya igényléséhez kattintson a képre!

Pázmány kártya

Egyetemünk által bevezetett Pázmány Kártyaprogram keretében minden je­len­legi és egykori hallgatónk, valamint ok­ta­tó, nem ok­ta­tó mun­ka­tár­sunk jo­go­sult kártyaigénylésre, mely té­rí­tés­men­te­sen igényel­hető.

A Pázmány Kártyatulajdonosok szá­má­ra le­he­tő­ség nyílik a Pázmány Kártya­partnerek által kínált kedvezmények igénybevételére.

Bővebb információ: Pázmány Kártya

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális alap társfinanszírozásával valósul meg.

Állás az Alma Materben: oktatásszervezőt keresnek

Admin | 2017. december 12. | állások, ösztöndíjak

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar pályázatot hirdet oktatásszervező munkatárs munkakör betöltésére.

A beosztáshoz tartozó lényeges feladatok:

- Intézetvezető/tanszékvezetők hivatalos feladatainak koordinálása.

- Információáramlás biztosítása a Kar és az intézet/tanszékek munkatársai között.

- Kari hivatalokból érkező hivatalos dokumentumok kezelése, nyilvántartása és eljuttatása az érintettekhez.

- Intézet/tanszékek (elektronikus és papíralapú) iratkezelése, irattárának karbantartása.

- Intézet/tanszékek küldeményeinek előkészítése postázásra, postakönyv vezetése, küldemények kísérőlappal való ellátása és nyilvántartása; kapcsolattartás a kézbesítőkkel.

- Intézet/tanszékek rendezvényeinek előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában való közreműködés.

- Intézet/tanszékek működéséhez szükséges eszközök, berendezések és irodaszerek kezelése, rendelése, nyilvántartása.

- Kapcsolattartás a hallgatókkal; hallgatói ügyfélfogadás.

- Órák megtartásához szükséges oktatástechnikai támogatás.

- Közreműködés a kezelésébe tartozó szakok félévi kurzuskínálatának és órarendjének elkészítésében. A kurzuskínálat meghirdetése a Neptunban és a honlapon.

- Illetékességi körébe tartozó képzések tanegységeinek kezelése a Neptunban.

- Óraadói kérelmek teljes körű adminisztrációja.

- Gyakorlati és szemináriumi jegyekhez vizsgalapok teljes körű kezelése.

- Vizsgák kezelése a Neptunban.

- Közreműködés a vizsgák szervezésében és lebonyolításában (szükség esetén vizsgafelügyelet).

- Szakdolgozati nyilvántartó lapok kezelése.

- Szigorlati jegyzőkönyvekről nyilvántartás vezetése.

- Illetékességi körébe tartozó szakok szakmai gyakorlatának és/vagy terepgyakorlatának szervezése.

- MA felvételik lebonyolításának szervezése.

- Intézeti honlap tartalmának kezelése.

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős munkaviszony

Munkavégzés helye: 1021 Budapest, Tárogató út 2-4.

Bérezés: megegyezés szerint

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

 

Pályázati feltételek:

- felsőfokú végzettség

- megbízható, felhasználói szintű számítógép-ismeret

- angol nyelvismeret.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- felsőoktatási intézményben szerzett (tanulmányi) adminisztrációs vagy oktatásszervezési tapasztalat,

- középfokú (vagy magasabb) C típusú nyelvvizsga angol nyelvből,

- második nyelvismeret.

- a Neptun ETR felhasználói szintű ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- a pályázó személyi adatait is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz,

- motivációs levél,

- az önéletrajzban szereplő információk igazolására szolgáló dokumentumok (bizonyítványok, oklevelek stb.) másolatai,

-  bérigény megjelölés.

 

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázat benyújtásának módja: emailben, a következő címekre: dekani.hivatal@btk.ppke.hu , ulakcsai.gabor@btk.ppke.hu A tárgyban kérjük feltüntetni, hogy „oktatásszervező munkatárs - Budapest”!

A pályázat elbírálásának módja: a pályázati feltételeknek megfelelő pályázók közül az előértékelés alapján kiválasztottak személyes meghallgatására kerül sor.

A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük. Benyújtott pályázati dokumentumokat nem szolgáltatunk vissza!