Állások, ösztöndíjak

Pázmány Kártya igénylés

Pázmány Kártya igényléséhez kattintson a képre!

Pázmány kártya

Egyetemünk által bevezetett Pázmány Kártyaprogram keretében minden je­len­legi és egykori hallgatónk, valamint ok­ta­tó, nem ok­ta­tó mun­ka­tár­sunk jo­go­sult kártyaigénylésre, mely té­rí­tés­men­te­sen igényel­hető.

A Pázmány Kártyatulajdonosok szá­má­ra le­he­tő­ség nyílik a Pázmány Kártya­partnerek által kínált kedvezmények igénybevételére.

Bővebb információ: Pázmány Kártya

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális alap társfinanszírozásával valósul meg.

Kiemelt főreferenst keresnek egykori és végzős pázmányosok közül

Admin | 2018. február 22. | állások, ösztöndíjak

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Hivatal Koordinációs Főosztálya pályázatot hírdet kiemelt főreferensi beosztásának betöltésére, melyre egykori és végzős pázmányosok jelentkezését is várják.

Pályázati feltételek:

 • egyetemi vagy főiskolai végzettség
 • magas szintű angol nyelvtudás, legalább középfokú „C” típusú, államilag elismertnyelvvizsga
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • egészségi alkalmasság.

A beosztás betöltéséhez szükséges főbb kompetenciák:

 • képesség önálló és csapatban történő munkavégzésre
 • jó szervező és kapcsolatteremtő készség
 • kiváló írás-, és fogalmazó készség
 • jó szintetizáló képesség
 • magas szintű számítógépes ismeretek
 • szabálykövetés, precizitás, rugalmasság
 • rendszerszemlélet, komplex gondolkodás
 • minőségi önálló munkavégzés,
 • terhelhetőség
 • szervezőkészség, gyors problémamegoldó képesség
 • kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs készség.

A kiemelt főreferens munkavégzés során ellátandó feladatai:

 • jelentéseket, összefoglalókat, vezetői döntés-előkészítő anyagokat állít össze
 • gyűjti az Országos Parancsnokság szervezeti egységeinek munkatervét, összeállítja azOrszágos   Parancsnokság   munkatervét,   javaslatot   tesz   annak   szempontrendszerére,figyelemmel kíséri a munkatervben meghatározott feladatok időarányos végrehajtását
 • közreműködik   a   főosztály   tevékenységéről   szóló   éves   jelentés   szakterületet   érintőrészének, illetve a szervezet éves jelentésének összeállításában
 • részt vesz a büntetés-végrehajtás által rendezett programok szervezésében (hazai ésnemzetközi)
 • szervezi és koordinálja a büntetés-végrehajtás nemzetközi kapcsolataival összefüggőügyeket
 • nemzetközi kiutazásokat szervez, delegációkat fogad
 • gondoskodik a főosztályra érkező idegen nyelvű anyagok (levelezés, kiadványok, stb.)fordításáról
 • közreműködik   a   főosztály  egyéb,   szervezetszerű   működéséből   fakadó   feladatainak végrehajtásában.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 28. A   pályázatokat   a   Büntetés-végrehajtás   Országos   Parancsnoksága   Humán   Szolgálatavezetőjének címezve –1054 Budapest, Steindl Imre utca 8.– kell benyújtani.

További részletek: http://bv.gov.hu/download/1/fd/02000/p%C3%A1ly%C3%A1zati_ki%C3%ADr%C3%A1s_kiemelt_freferens_koordin%C3%A1ci%C3%B3_signed_2970126_2_20180131094124.pdf

Sikeres jelentkezést kívánunk minden egykori és jelenlegi hallgatónknak!