Pázmány Kártya igénylés

Pázmány Kártya igényléséhez kattintson a képre!

Pázmány kártya

Egyetemünk által bevezetett Pázmány Kártyaprogram keretében minden je­len­legi és egykori hallgatónk, valamint ok­ta­tó, nem ok­ta­tó mun­ka­tár­sunk jo­go­sult kártyaigénylésre, mely té­rí­tés­men­te­sen igényel­hető.

A Pázmány Kártyatulajdonosok szá­má­ra le­he­tő­ség nyílik a Pázmány Kártya­partnerek által kínált kedvezmények igénybevételére.

Bővebb információ: Pázmány Kártya

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális alap társfinanszírozásával valósul meg.

DR. GYENEY LAURA

JÁK Admin | 2012. április 4. | JÁK | öregdiákok

2000-ben végzett a JÁK-on jogászként

Jelenleg a JÁK Európajogi Tanszékének helyettes vezetője, a Deák Ferenc Továbbképző Intézet Európa-jogi szakjogász képzésének  szakfelelőse, a Jogi Szakvizsga Bizottság tagja. A Miniszterelnöki Hivatal Dunai kormánybiztos titkársága Nemzetközi Jogi Főosztályán európajogi referensként dolgozott, majd a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, Segélykoordinációs és Finanszírozási Főosztályának európajogi tanácsadója. 2011-ben Summa Cum Laude minősítéssel doktori fokozatot szerzett.

tovább

Öregdiák találkozó 2012

PPKE BTK | 2012. április 2. | BTK | öregdiákok

2012. ÁPRILIS 13. BUDAPEST - SILENUS PUB

tovább

DR. KOLTAY ANDRÁS

JÁK Admin | 2012. április 2. | JÁK | öregdiákok

2002-ben végzett a JÁK-on jogászként

Az egyetem elvégzése óta a JÁK oktatója, jelenleg adjunktusa. Kutatási területe a szólásszabadság, médiajog, személyiségi jogok, kommunikációs alapjogok. A Iustum Aequum Salutare, a JÁK jogtudományi folyóiratának szerkesztője, majd főszerkesztője. 2010-től a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának tagja, korábban a Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának elnökségi tagja. 2008-tól a SPES Hátrányos Helyzetűeket Segítő Alapítvány Kuratóriumának elnöke.

tovább

DR. CHRISTIAN LÁSZLÓ

JÁK Admin | 2012. március 30. | JÁK | öregdiákok

2002-ben végzett a JÁK-on jogászként

Christián László PhD. egyetemi adjunktus a JÁK-on, ugyanitt a jogi szakokleveles gazdasági szakember képzés szakfelelőse. tanszékvezető-helyettes a NKE RTK VPT-n. Kutatási témája a rendészeti igazgatás. 2010-ben szerzett PhD. fokozatot. Megjelent monográfiája: A rendészet alapvonalai, önkormányzati rendőrség, Universitas - Győr, 2011.

tovább

DR. PATYI GERGELY

JÁK Admin | 2012. március 29. | JÁK | öregdiákok

2000-ben végzett a JÁK-on jogászként

Tanulmányai alatt a közéleti pályára való felkészülés céljából tisztséget vállalt a jogi kar Hallgatói Önkormányzatában, amelynek elnöki tisztét látta el, majd tudományos érdeklődése kielégítése céljából – Tamás András professzor úr meghívására – a Közigazgatási Jog Tanszéken demonstrátori feladatokat végzett. Az egyetem elvégzését követően ügyvédjelölt ésa PPKE JÁK Közigazgatási Jog Tanszékének megbízott oktatója, majd 2002. februárjától egyetemi tanársegéd. 2008 óta egyetemi adjunktus. A jogi…

tovább

DR. ÁDÁNY TAMÁS

JÁK Admin | 2012. március 16. | JÁK | öregdiákok

2000-ben végzett a JÁK-on jogászként

Diploma után a JÁK Nemzetközi Közjogi Tanszékére került, ahol azóta is oktatóként dolgozik. Nemzetközi kapcsolatokból mesterfokozatot másfél évvel később, Milánóban szerzett. Egyetemi munkája mellett hosszabb-rövidebb ideig kutatói illetve előadói állásokat töltött be a Miniszterelnöki Hivatalban és az Igazságügy Minisztériumban. Rendszeresen ad elő külföldi partneregyetemeinken, többek között Lengyelországban, Litvániában, Hollandiában, tárgyjegyző volt a University of San Francisco budapesti…

tovább

DR. STÁGEL BENCE

JÁK Admin | 2012. március 14. | JÁK | öregdiákok

2002-ben végzett a JÁK-on jogászként, majd környezetvédelmi szakjogászként

2002-ben a VIII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencián I. helyezést ért el. A környezetvédelmi miniszter környezettudományi tanulmányi ösztöndíjasa, majd egyetemi oktató. 2010 óta országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Ifjúsági, Szociális, Családügyi és Lakhatási Bizottságának és a Nemzeti Összetartozás Bizottságának tagja, valamint a Parlament jegyzője. Jelenleg is a JÁK oktatója és dékáni titkára. 

tovább

DR. KOMÁROMI LÁSZLÓ

JÁK Admin | 2012. március 12. | JÁK | öregdiákok

2000-ben végzett a JÁK-on jogászként

2010 szeptembere óta a PPKE JÁK Jogtörténeti Tanszékének egyetemi docense, 2010 júliusa óta a JÁK tanulmányi dékánhelyettese. A középkori  magyar jogra gyakorolt bizánci hatás témakörében írt doktori (PhD) értekezését 2008-ban védte meg. 2003-ban környezetvédelmi szakjogászi, 2005-ben ingatlanforgalmi szakjogászi oklevelet szerzett a Deák Ferenc Továbbképző Intézetben. 2007-ben szakvizsgázott. 2002/2003-ban 12 hónapot töltött ösztöndíjasként a majnafrankfurti Max-Panck-Institut für europäische…

tovább

Dr. Margitay-Becht Beáta, Európa-jogi szakjogász

| 2012. március 7. | JÁK | öregdiákok

2003-ban végzett a JÁK-on jogászként, majd Európa-jogi szakjogászként

Jelenleg a Külügyminisztérium EU Elnökségi és Koordinációs Főosztályának vezetője. 2004-ben, Magyarország uniós csatlakozása előtt kezdett el dolgozni az Országgyűlés Európai ügyek bizottságában, ami az Országgyűlés és a Kormány közötti strukturált párbeszédet hozta létre a tekintetben, hogy az európai uniós jogszabályok brüsszeli tárgyalása során a Kormány az Orsszággyűléssel előzetesen egyeztetett  álláspontot képviseljen, ezáltal bevonva a magyar jogalkotót az uniós döntéshozatali…

tovább

PÁZMÁNY TÖRZSASZTAL

JÁK Admin. | 2012. március 1. | JÁK | öregdiákok

Kriminalisztikai szakjogászok találkoztak 2012-ben

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának Deák Ferenc Továbbképző Intézete 10 éve szervezi szakirányú továbbképzéseit, amelyeken eddig több mint 1400 szakember szerzett oklevelet a meghirdetett 19 szak valamelyikén. Munkájukhoz és szakmai előmenetelük sikeréhez kíván támogatást nyújtani az Intézet legújabb kezdeményezésével. 2011 januárjától az Intézet fél éves rendszerességgel találkozókat szervez az egyes szakirányokon végzett egykori hallgatói…

tovább