A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális alap társfinanszírozásával valósul meg.

Szakképzési hozzájárulás

Admin | 2013. augusztus 14. | támogatás

A szakképzési hozzájárulás a munkáltató számára kötelezően befizetendő járulék

Szakképzési hozzájárulás*

A szakképzési hozzájárulás a munkáltató számára kötelezően befizetendő járulék. A szakképzési hozzájárulás intézménye ugyanakkor biztosítja azt a lehetőséget is a munkáltatók számára, hogy a szakképzési hozzájárulásából a fizetendő járulék meghatározott százalékát

a) saját munkavállalói képzésére, vagy

b) egy-egy felsőoktatási intézmény támogatására fordítsa.

Egyetemünk mindkét esetben fogadni tudja a szakképzési hozzájárulást.

 

a) Saját munkavállaló képzése

A szakképzési hozzájárulás elszámolás terhére csak olyan képzés vehető igénybe, amelyetakkreditált intézmény szervez, és az is fontos, hogy a képző intézmény a képzés teljes időtartama alatt akkreditált legyen, máskülönben a kieső időszakot nem lehet elszámolni.

Külső képzés esetén elszámolható a képzés díja, a felnőttképzési szolgáltatás díja, a vizsgadíj illetve a képzés során felhasznált és a hallgatónak átadható tankönyvek, taneszközökköltségei. Külső képzés esetén az elszámolás alapjául a szolgáltatási szerződés, valamint a képzésenként kiállított számla szolgál.

 

b) Felsőoktatási intézmény támogatása

A munkáltató úgy is teljesítheti a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettségét, hogy a bruttó kötelezettségének legfeljebb 30 százaléka erejéig egy felsőoktatási intézmény számára nyújt fejlesztési támogatást.

Ennek feltétele, hogy a munkáltató és az Egyetem fejlesztési megállapodást kössön egymással. A további részleteket az Egyetem, illetve a támogatni kívánt Kar alábbi képviselőitől ismerheti meg:

 

*A szakképzési hozzájárulással kapcsolatos részletes szabályokat a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003.évi LXXXVI. Törvény tartalmazza. (https://www.nive.hu/jogszabalyok/torvenyek/index.php)

 

Az Információs Technológiai Kar szakképzési támogatói