Pázmány Kártya igénylés

Pázmány Kártya igényléséhez kattintson a képre!

Pázmány kártya

Egyetemünk által bevezetett Pázmány Kártyaprogram keretében minden je­len­legi és egykori hallgatónk, valamint ok­ta­tó, nem ok­ta­tó mun­ka­tár­sunk jo­go­sult kártyaigénylésre, mely té­rí­tés­men­te­sen igényel­hető.

A Pázmány Kártyatulajdonosok szá­má­ra le­he­tő­ség nyílik a Pázmány Kártya­partnerek által kínált kedvezmények igénybevételére.

Bővebb információ: Pázmány Kártya

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális alap társfinanszírozásával valósul meg.

Pázmány Alapítvány

PPKE Adminisztrátor | 2011. április 6. | támogatás

Pázmány Alapítvány

Az alapítvány székhelye: 1088 Budapest Szentkirályi u. 28.

Adószám: 18057014-1-43

Telefon: +36-1-429-7200/317

E-mail: info@pazmanyalapitvany.hu

Honlap:  www.pazmanyalapitvany.hu

 

A Pázmány Alapítvány a Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia által a Pázmány Péter Katolikus Egyetem támogatására létrehozott alapítvány. Ezért tevékenysége szorosan illeszkedik az Egyetem szellemiségéhez és munkájához. Az Alapítvány 2005-töl már nem csak katalizátori szerepet kíván betölteni, hanem önálló programokat is szervez. Ezzel kívánjuk támogatni az egyetem polgáraink tudományos és közösségi életét.

Az Alapítvány működése egyedülálló az egyetem életében, hiszen programjai, pályázatai mind a négy karnak, azaz minden egyetemi polgárnak szólnak.

Az Alapítvány évente lebonyolít egy nagyszabású tudományos pályázatot. Ennek során a különböző karok és szakok hallgatói ugyanazt a témát a saját szakterületüknek megfelelően dolgozzák ki, majd a legjobb pályamunkák díjazásra kerülnek. A díjazott alkotók pályamunkáikat konferencián adják elő neves hazai és külföldi tudósok társaságában. A konferencia előadói könyvben is megjelentethetik tudományos értekezéseiket.

Az Alapítvány segíteni kívánja az egyetem társadalmi életét, ezért megszervezi az Egyetem egészét érintő évenként megrendezésre kerülő Pázmány Bált. Találkozási lehetőséget biztosítva az egyetem oktatóinak, hallgatóinak, öregdiákjainak és támogatóinak.

Az Alapítvány fontos célnak tartja, ezért minden rendelkezésére álló eszközzel támogatja, hogy fiatal, tehetséges oktatói és hallgatói elindulhassanak a tudományos pályán..

Az Alapítvány honlapján található pályázatfigyelővel segíti a hallgatókat, hogy eljussanak hozzájuk a meghirdetett pályázatok, ösztöndíjjak.

Az Alapítvány támogatja az Öregdiák Szövetség munkáját, hogy kialakuljon az Egyetem Alumni hálózata.